O nas
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach typu A swoją działalność rozpoczął 01.12.2012 r. jako odrębna jednostka organizacyjna utworzona Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23.10.2012 r. Dom powstał jako odpowiedź środowiska lokalnego na potrzebę wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych na terenie gminy Świebodzice.
Zasady przyjęcia
  
Kto i w jaki sposób może ubiegać się o skierowanie do ŚDS

Uczestnikami zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świebodzicach mogą być osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawne intelektualnie.
W obydwu tych przypadkach wyłącza się osoby czynnie uzależnione od środków psychoaktywnych.

Nasze pracownie
 
PRACOWNIA PLASTYCZNA

Głównym celem zajęć podejmowanych przez uczestników w ramach tej pracowni jest usprawnienie zdolności manualnych, rozwój motoryki małej, pobudzanie wyobraźni twórczej, kreatywności i zmysłu estetycznego oraz rozwijanie indywidualnych talentów i uzdolnień każdego z uczestników.

więcej ...  |    

więcej ...  |    

więcej ...  |    

 

AKTUALNOŚCI


Zajęcia z bębnami

Dzisiejszy dzień upłynął nam pod znakiem słońca Afryki. Za sprawą Pana Łukasza poczuliśmy rytmy afrykańskie, które zawładnęły nasze serca i umysły. Człowiek o wielkim talencie muzycznym i ogromnej pasji do podróży opowiedział nam o swoich wspomnieniach z Czarnego Lądu.


  ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

    

     |  do góry  |