O nas
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach typu A swoją działalność rozpoczął 01.12.2012 r. jako odrębna jednostka organizacyjna utworzona Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23.10.2012 r. Dom powstał jako odpowiedź środowiska lokalnego na potrzebę wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych na terenie gminy Świebodzice.
Zasady przyjęcia
  
Kto i w jaki sposób może ubiegać się o skierowanie do ŚDS

Uczestnikami zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świebodzicach mogą być osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawne intelektualnie.
W obydwu tych przypadkach wyłącza się osoby czynnie uzależnione od środków psychoaktywnych.

Nasze pracownie
 
PRACOWNIA PLASTYCZNA

Głównym celem zajęć podejmowanych przez uczestników w ramach tej pracowni jest usprawnienie zdolności manualnych, rozwój motoryki małej, pobudzanie wyobraźni twórczej, kreatywności i zmysłu estetycznego oraz rozwijanie indywidualnych talentów i uzdolnień każdego z uczestników.

więcej ...  |    

więcej ...  |    

więcej ...  |    


Informujemy że Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach w dniach od 01.08.2022r. do 12.08.2022r. będzie zamknięty z powodu letnich ferii. 
Termin ten został uzgodniony z uczestnikami Domu i ich opiekunami, co jest zgodne z § 6 ust.3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 249) w sprawie środowiskowych domów samopomocy.


AKTUALNOŚCI


Spływ pontonowy w Bardzie Śląskim
Dzień 29.06 nie zaczął się dla Nas dobrze ?? Pogoda za oknami była tragiczna, a deszcz lał się strumieniami. Wszystko wskazywało na to, że zaplanowana wycieczka się nie odbędzie. Jednak my z cukru nie jesteśmy i deszczu się nie boimy, dlatego postanowiliśmy zmierzyć się z żywiołami i wybraliśmy się na spływ pontonowy w Bardzie Śląskim. 


  ARCHIWUM WIADOMOŚCI:

  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

    

     |  do góry  |