PRACOWNIE

 

  
PRACOWNIA PLASTYCZNA

Głównym celem zajęć podejmowanych przez uczestników w ramach tej pracowni jest usprawnienie zdolno¶ci manualnych, rozwój motoryki małej, pobudzanie wyobraĽni twórczej, kreatywno¶ci i zmysłu estetycznego oraz rozwijanie indywidualnych talentów i uzdolnień każdego z uczestników.

W trakcie warsztatów z plastykoterapii podopieczni wykorzystuj± takie techniki jak papieroplastyka, malarstwo, nauka zdobienia metod± decupage, origami, kredka ¶wiecowa oraz ołówkowa, quilling, tworzenie ozdób z makaronu, filcu, li¶ci itp., tworzenie obrazów typu collage.

W pracowni plastycznej odbywaj± się także zajęcia muzykoterapeutyczne. Podczas warsztatów z muzykoterapii uczestnicy poznaj± różnorodne dĽwięki, odgłosy oraz staraj± się operować poznanymi dĽwiękami. Uczestnicz± w zabawach słowno- muzyczno- ruchowych oraz ćwiczeń rytmicznych, słuchaj± i ¶piewaj± piosenki, samodzielnie tworz± proste instrumenty, rozwijaj± swoj± ekspresję ruchow±.

Zajęcia w pracowni plastycznej pozwalaj± na odreagowanie negatywnych emocji, daj± uczestnikom szanse wyrażenia przeżyć, które trudno przekazać słowami, zmniejszaj± napięcie psychiczne i fizyczne oraz rozwijaj± zainteresowania i umiejętno¶ci plastyczne i muzyczne.

 

   

   

   

   

 

    

     |  do góry  |