O NAS

 

  
INFORMACJE OGÓLNE

„W tym Domu…
Jesteśmy szczerzy
Popełniamy błędy
Mówimy przepraszam
Dajemy druga szansę
Lubimy się bawić
Przytulać
Jesteśmy cierpliwi
Szybko wybaczamy
Tworzymy wspomnienia
Kochamy”

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach typu A, B, C swoją działalność rozpoczął 01.12.2012 r. jako odrębna jednostka organizacyjna utworzona Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23.10.2012 r. Dom powstał jako odpowiedź środowiska lokalnego na potrzebę wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych na terenie gminy Świebodzice.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób, które ukończyły 18 rok życia, cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie niewymagających leczenia szpitalnego.

Działalność Domu obejmuje wszelkie szczeble życia społecznego oraz aktywne wspieranie osób z upośledzeniem umysłowym i z zaburzeniami psychicznymi, a także przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji i tworzenie mechanizmów wyrównujących szanse życiowe oraz warunki do korzystania z przysługujących ich praw. Dom zapewnia wparcie psychologiczne, pomoc oraz szereg działań rehabilitacyjnych, które mają na celu poprawę jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie, jak również funkcjonowania w życiu codziennym osobom, które samodzielnie nie radzą sobie z zadaniami pojawiającymi się każdego dnia.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzicach znajduje się w Centrum Rehabilitacji Społecznej przy ul. Parkowej 4.

Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

 

    

     |  do góry  |