WIADOMO¦CI

 

   

A A A

  

Zajęcia z bębnami


 

Dzisiejszy dzień upłyn±ł nam pod znakiem słońca Afryki. Za spraw± Pana Łukasza poczuli¶my rytmy afrykańskie, które zawładnęły nasze serca i umysły.

Człowiek o wielkim talencie muzycznym i ogromnej pasji do podróży opowiedział nam o swoich wspomnieniach z Czarnego L±du. Zaprezentował nam swoje instrumenty, opisał ich budowę i zagrał na nich wprowadzaj±c nas w stan relaksu. Mieli¶my okazje nauczyć się podstawowych rytmów oraz wspólnie grali¶my na bębnach.

W toku zajęć na naszych twarzach pojawiał się coraz większy u¶miech ¶wiadcz±cy o tym, że warsztaty bardzo nam się podobały .

   

   

   

   

   

 


  

     

     |  do góry  |