Zasady przyjęcia
  
Kto i w jaki sposób może ubiegać się o skierowanie do ¦DS

Uczestnikami zajęć w ¦rodowiskowym Domu Samopomocy w ¦wiebodzicach mog± być osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawne intelektualnie.
W obydwu tych przypadkach wył±cza się osoby czynnie uzależnione od ¶rodków psychoaktywnych.

więcej ...  |    

  

 
O nas

 
¦rodowiskowy Dom Samopomocy w ¦wiebodzicach typu B i C swoj± działalno¶ć rozpocz±ł 01.12.2012 r. jako odrębna jednostka organizacyjna utworzona Uchwał± Rady Miejskiej w ¦wiebodzicach z dnia 23.10.2012 r. Dom powstał jako odpowiedĽ ¶rodowiska lokalnego na potrzebę wsparcia osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± oraz osób wykazuj±cych inne przewlekłe zaburzenia czynno¶ci psychicznych na terenie gminy ¦wiebodzice.

więcej ...  |