WIADOMO¦CI

 

   

A A A

  

W dniu 12.05 przenie¶li¶my się w na polsk± wie¶.


 

Odwiedzili¶my Kraszowick± Zagrodę, gdzie mieli¶my okazję zobaczyć zwierzęta gospodarstwa domowego- kury, indyka, kozy, króliki i owieczki.

Uczestniczyli¶my w warsztatach wypiekania podpłomyków tradycyjnymi metodami w piecu chlebowym opalanym drewnem, a następnie degustowali¶my nasze wyroby.

Najlepsz± zabaw± okazały się sportowe wyzwania przygotowane przez Pani± gospodarz. Chodzili¶my po linie, rzucali¶my kręgi na paliki, str±cali¶my króliki workami z grochem, łowili¶my ryby oraz chodzili¶my w trio na nartach. Niektore zadania okazały się sporym wyzwaniem, ale wspólnie dali¶my radę.
Dzień ten możemy zaliczyć do naprawdę udanych

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
 


  

     

     |  do góry  |