WIADOMO¦CI

 

   

A A A

  

UWAGA KOCHANI UCZESTNICY, RODZICE I OPIEKUNOWIE!!!


 

 


Linki z informacjami dla osób niepełnosprawnych


 


UWAGA KOCHANI UCZESTNICY, RODZICE I OPIEKUNOWIE!!!

Polecenie Wojewody Dolno¶l±skiego dotycz±ce przedłużenia zawieszenia działalno¶ci wszelkich placówek wsparcia dziennego, żłobków, klubów dziecięcych, centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, w tym placówek działaj±cych w ramach Programu Senior+ oraz ¶rodowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej w terminie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 


Informacja Dolno¶l±skiego Urzędu Wojewódzkiego:

Zgodnie z poleceniem Wojewody Dolno¶l±skiego czasowo zawiesza się działalno¶ć ¶rodowiskowych domów
samopomocy od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

ZOBACZ:


 

 

 


  

     

     |  do góry  |