WIADOMO¦CI

 

   

A A A

  

Towarzyski Turniej w Kręgle Osób Niepełnosprawnych


 

W pi±tek 24.01.2020r. wzięli¶my udział w Towarzyskim Turnieju Kręgli Osób Niepełnosprawnych zorganizowanym przez Powiatowy ¦rodowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu. Serdecznie dziękujemy za wspóln±, ¶wietn± zabawę :) Pozdrawiamy Wszystkich!

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

 
 


  

     

     |  do góry  |